Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen

Registrace

Vyplňte, prosím následující registrační formulář. Po jeho vyplnění a odeslání Vám přijde na uvedený email vygenerovaný přístupový kód.
Toto bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby se na Váš email neregistroval někdo cizí.

Pro uchazeče: Podle instrukce v mailu se přihlásíte a teprve potom můžete dokončit vložení svého životopisu včetně zatřídění do správných oborových, regionálních a kvalifikačních kategorií. Portál vyhledává databázově i podle klíčových slov. Věnujte zatřídění i životopisu patřičnou pozornost. Životopisy jsou kontrolovány z hlediska doplnění relevantních informací. V případě nedostatků budete vyzván/a k opravě. V případě nedoplnění bude záznam administrátorsky smazán. Je to Váš portál, pečujte o svá data. Věcně i esteticky.

Pro zaměstnavatele: Podle instrukce v mailu se přihlásíte a teprve potom můžete dokončit správné zatřídění firmy do správných oborových a regionálních kategorií, vložení kontaktních údajů, apod. Dále pokračujete vkládáním inzerce nebo vyhledáváním v databázi CV. Je to Váš portál, pečujte o svá data.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů, společnost DIKÉ - management zdrojů, s.r.o. Kolín IČO 26692783, mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v životopise zpracovávala pro účely náboru, výběru a zprostředkování zaměstnání. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.