Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Zařazení: Ředitel instituce
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Rada Moravskoslezského kraje

 

vyhlašuje

 

KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:

Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín, IČO 48804886

 

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadujeme:

a)         ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo

b)         ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a)
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo

c)          ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,

d)         znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,

e)         občanská a morální bezúhonnost.

 

Platové zařazení:

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Písemně zašlete tyto doklady:

a)         podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),

b)         ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c)          strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,

d)         originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 10. 2024, případně dle dohody

 

Přihlášku lze podat v termínu do 7. 6. 2024 včetně, a to:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 7. 6. 2024),
  •  osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 7. 6. 2024),
  • datovou schránkou,
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

 

Adresa:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

odbor sociálních věcí

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

 

Bližší informace poskytne Mgr. Bc. Alice Weniger, tel: 595 622 463, e-mail: alice.weniger@msk.cz

Místo pracoviště: Moravskoslezský | Nový Jičín | Hřbitovní 1128/41, 741 01 Nový Jičín
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz