Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Vedoucí odboru informatiky

Zařazení: Vedoucí odboru/oddělení
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Statutární město Olomouc

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2024/43

v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

 

Náplň práce:

 • zajišťuje plnění úkolů v samostatné působnosti magistrátu uložené úřadu radou nebo zastupitelstvem města v souladu s vymezenou působností odboru podle organizačního řádu,
 • zodpovídá za provoz IT Magistrátu města Olomouce,
 • zajišťuje rozvoj IT Magistrátu města Olomouce,
 • zajišťuje koordinaci projektů vývoje informačních systémů, zpracování plánů, norem a postupů rozvoje IT,
 • metodicky zodpovídá za procesy v oblasti informačních standardů (technických, aplikačních).

 

Požadujeme:

Kvalifikace:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Obor:

 • vzdělání v oboru IT, technické zaměření apod.

Praxe:

 • praxe ve veřejné správě výhodou.

Jiné požadavky:

 • zkušenosti s vedením kolektivu,
 • zkušenosti s řízením IT projektů,
 • schopnost strategického a koncepčního řízení provozu a rozvoje ICT v organizaci,
 • praxe v oblasti analýz krátkodobých a dlouhodobých potřeb v oblasti IT,
 • zkušenost s přípravou koncepčních, strategických nebo obdobných dokumentů,
 • znalost problematiky ICT v oblasti výkonu státní správy a samosprávy výhodou,
 • organizační, řídící a koncepční schopnosti,
 • adaptabilita a analytické schopnosti,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • znalost problematiky přípravy a realizace projektů na nákup nových technologií výhodou,
 • dobrý přehled v oblasti síťové a serverové infrastruktury, rovněž tak v oblasti aplikačního prostředí výhodou,
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

 


 

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • příspěvek na stravné
 • Flexi Passy
 • 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost
 • příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek na volnočasové pohybové aktivity
 • jistota, stabilita, perspektiva, spolehlivost a prestiž
 • možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu
 • služební mobilní telefon a notebook
 • příjemné pracovní prostředí
 • účast na reorganizaci IT útvarů magistrátu (pod vedoucího odboru informatiky bude spadat jak „odbor informatiky“, tak „oddělení rozvoje IS/ICT“
 • možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek

 

Platová třída: 13. platová třída (29.400 Kč – 43.370 Kč)

 

Pracovní poměr: doba neurčitá

 

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

 

Přihláška – uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
 • je možno přiložit Vaše představy o finančním ohodnocení a pracovních podmínkách

 

Lhůta pro podání přihlášky:

4. 6. 2024 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

 

Způsob podání přihlášky:

 • poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
 • datovou schránkou (ID: kazbzri),
 • osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

 

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: https://kariera.olomouc.eu nebo na personálním a právním.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit

nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Místo pracoviště: Olomoucký | Olomouc | území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz