Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Zařazení: Ředitel Ředitel
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Profil společnosti:

Rada Moravskoslezského kraje

 

vyhlašuje

 

KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ

 

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:

Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594

 

s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadujeme:

a)         ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v oboru, nebo

b)         ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním

uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v oboru, nebo

c)          ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a minimálně 3 roky praxe v řídící funkci,

d)         vzdělání a praxe v sociální oblasti výhodou,

e)         znalost mimo jiné problematiky sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

f)           znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,

g)         občanská a morální bezúhonnost.

 

Nabízíme:

Platové zařazení:

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místo práce: Dětský domov Janovice u Rýmařova - okres Bruntál

 

Předpokládaný termín nástupu: po ukončení konkurzního řízení dle možností uchazeče


 

Písemně zašlete tyto doklady:

 

a)         podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),

b)         ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c)          strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi
a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,

d)         originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem:
NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

 

Přihlášku lze podat v termínu do 31. 1. 2020 včetně, a to:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 31. 1. 2020),
  •  osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 31. 1. 2020),
  • datovou schránkou,
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

 

Adresa:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

odbor sociálních věcí

28. října 117

702 18 Ostrava


název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

 

Platnost inzerátu končí 31. 1. 2020. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.      

Místo pracoviště: Moravskoslezský | Bruntál | Dětský domov Janovice u Rýmařova - okres Bruntál
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224819391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz