Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Odborný stavební referent / referentka do oddělení pozemních staveb

Zařazení: Referent
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

sTATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Tajemník Magistrátu města Olomouce

v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje výběrové řízení č. 2023/27

 

na funkci: odborný stavební referent/referentka do oddělení pozemních staveb

druh práce: výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu zařazený v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce                               

 

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

 

Náplň práce:

 • vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí a opatření stavebního úřadu podle části čtvrté a páté stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
 • vedení společných územních a stavebních řízení a vydávání společných povolení,
 • vedení správních řízení o žádostech o povolení výjimky z ustanovení prováděcích vyhlášek stavebního zákona,
 • výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu a provádění kontrolních prohlídek staveb,
 • vedení veřejných jednání spojených s uvedenou činností, styk s veřejností, konzultace se stavebníky ve věcech týkajících se jejich stavebních záměrů.

 

Zákonné předpoklady:

 • státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • znalost jednacího jazyka.

 

Požadavky a předpoklady:

dosažené vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru,
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

znalosti a dovednosti:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek výhodou,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů výhodou,
 • dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
 • samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
 • schopnost jednat s lidmi,
 • ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

 

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
 • balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, personal days, 5 týdnů dovolené, apod.),
 • pružnou pracovní dobu,
 • osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • stabilní zaměstnání,
 • perspektivní pracovní pozici.

 

Platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)

Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup po dobu rodičovské dovolené

 

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

 

Přihlášku* s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 17. dubna 2023 na adresu:     

 

Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní

Horní náměstí č. p. 583

Olomouc 779 11

 

nebo datová schránka ID: kazbzri

 

telefon: 585 513 204/298/295/294.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.

Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

 

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.          

 

*výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese:   http://edeska.olomouc.eu   (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo   na oddělení personálním a právním.

 

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 17. 4. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Místo pracoviště: Olomoucký | Olomouc | území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: střední
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz