Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Odborný / odborná pracovník / pracovnice v odboru stavebním

Zařazení: Referent
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Městská část Praha 13
Úřad městské části Praha 13
vyhlašuje dne 24. 1. 2023
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
ODBORNÝ/Á PRACOVNÍK/PRACOVNICE
v odboru stavebním

Více informací o úřadu naleznete na www.praha13.cz.

Druh práce:
•    výkon činností stavebního úřadu v přenesené působnosti městské části Praha 13

Požadujeme:
•    vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru (Bc., Mgr., Ing.)
•    vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
•    dosažení 18 let věku
•    občan ČR
•    nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
•    svéprávnost
•    bezúhonnost
•    uživatelská znalost práce na PC

Výhodou:
•    zkušenosti s uplatněním stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
•    praxe ve státní správě

Nabízíme:
•    pracovní poměr: na dobu neurčitou
•    platová třída: 10 (dle NV č. 341/2017 Sb,. o plat. poměrech zam. ve veř. službách
a správě v platném znění) + osobní příplatek

Benefity:
•    zaměstnání u stabilního zaměstnavatele se zaručeným termínem výplaty
•    přátelský kolektiv
•    příjemné, moderní pracoviště na Slunečním náměstí
•    přímo na stanici metra B „Hůrka“
•    5 týdnů dovolené
•    6 dní indispozičního volna (tzv. sick days)
•    2 dny volna v kalendářním roce na samostudium
•    možnost individuálního nastavení pracovní doby (na pracovištích, kde je to možné)
•    školení
•    stravenky
•    příspěvek na penzijní pojištění
•    příspěvky při životních a pracovních výročích
•    příspěvek na dětskou rekreaci
•    možnost rekreace ve vlastním rekreačním zařízení ve Vrchlabí

Místo práce: Praha

Termín nástupu: ihned / dle dohody

Přihláška musí obsahovat:
•    jméno, příjmení, titul
•    datum a místo narození
•    státní příslušnost
•    adresa trvalého pobytu
•    číslo občanského průkazu
•    telefonický kontakt
•    datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:
•    strukturovaný profesní životopis
•    doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřenou kopii)
•    výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii)
•    popř. osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních

Přihlášku s požadovanými doklady, v obálce označené „Výběrové řízení - OSTAV“ doručte nejpozději do 9. 2. 2023 na adresu:

Úřad městské části Praha 13
Odbor-kancelář tajemníka
Ing. Jaroslav Mareš
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

Kontakt osoba:
Jana Moravcová - personalistka
Tel.: 235 011 236

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 2. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Místo pracoviště: Praha | Praha | Praha
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: střední
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224 819 391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz