Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Vedoucí odboru správy majetku

Zařazení: Vedoucí odboru/oddělení
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Profil společnosti:
Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,
vyhlašuje dne 8. 3. 2021 výběrové řízení pro jmenování do funkce
vedoucího úředníka/vedoucí úřednice

Náplň práce:
•    koordinace veškeré majetkoprávní a administrativní úkony související s převody  majetku ve správě MČ včetně vypracovávání geometrických plánů a vytyčování hranic, vyznačování věcných břemen, zajištění znaleckých posudků, změn vlastnických práv pro HMP a  kontakt s Katastrálním úřadem Praha
•    koordinace provádění revizí, oprav a rekonstrukcí na majetku ve správě MČ
•    koordinace vyúčtování služeb a předpisy nájemného v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ

Požadujeme:
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
•    fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
•    občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
•    způsobilost k právním úkonům
•    bezúhonnost
•    splnění předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1.12.1971.

Požadované vzdělání:
•    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v ekonomickém, technickém nebo právním oboru

Další požadavky:
•    znalosti a praktické zkušenosti v oblasti majetkové a majetkoprávní a aplikací příslušných právních předpisů
•    dobrá orientace v zákonech ve věcech pozemkových a veřejných zakázek
•    praxe ve veřejné správě výhodou
•    zkušenosti s vedením týmu zaměstnanců

Dovednosti, schopnosti:
•    velmi dobré komunikační schopnosti ve vyjadřovacím i písemném projevu
•    odpovědné rozhodování
•    samostatnost
•    flexibilita
•    spolehlivost
•    psychická odolnost
•    řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení
•    znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
•    znalost IS GINIS výhodou

Nabízíme:
•    pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou - plný pracovní úvazek
•    platová třída 12 (24 770 - 36 470,- Kč) dle délky praxe, příplatek za vedení, osobní příplatek po zkušební době
•    5 týdnů dovolené
•    sick days
•    příspěvek na stravování
•    penzijní připojištění
•    Fokus passy
•    mimořádné odměny
•    příjemné prostředí a kolektiv

Místo práce: Praha 22

Termín nástupu: předpokládaný vznik pracovního poměru v květnu 2021 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené lustrační osvědčení a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 9. 4. 2021 na adresu:
Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Zalepenou obálku označte slovy: „Výběrové řízení - vedoucí OSM“

Bližší informace:
telefon: 271 071 825

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat řádného uchazeče.
    
Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 4. 2021. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Místo pracoviště: Praha | Praha | Praha 22
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224819391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz