Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Referent / referentka odboru výstavby

Zařazení: Referent
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Profil společnosti:

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,


vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent / referentka odboru výstavby

 

Náplň práce:

·         správní činnost na úseku výstavby

 

Požadujeme:

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

požadované vzdělání:

 • úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

požadovaný obor, zaměření:

 • stavební

požadované znalosti:

 • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu
 • dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • praxe ve státní správě

další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • odpovědné rozhodování
 • samostatnost, flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení

 

Nabízíme:

 • platová třída 10, platový stupeň dle délky praxe do 31.000,- Kč
 • osobní příplatek + čtvrtletní odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • sick days 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • penzijní připojištění
 • Fokus passy
 • upravená pracovní doba
 • příjemné prostředí a kolektiv

 

 

 

Místo práce: MČ Praha 22

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 12. 2019 na adresu:

 

Městská část Praha 22

Úřad městské části

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

 

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent/ka OV“

 

Kontakt:

telefon: 271 071 898

fax: 271 071 819


Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Platnost inzerátu končí 31. 12. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.   

Místo pracoviště: Praha | Praha | MČ Praha 22
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: střední
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224819391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz