Environmental & Spiritual & Mind & Body Healing
Zakládání firem a personální poradenství: www.dike.cz, Škola manažerských dovedností: www.klondike-zdroje.cz, Firemní školení a kurzy Kolín: www.vzdelavaci-stredisko.cz, Vytváření zákaznického prostředí: www.aromat.cz, Masáže, koupele, Lymphastim Topline, Sunspectra, AFT, SRT, detoxikace, koučování: Medical Wellness Studio, Klinická psychologie a psychoterapie: www.psychologie-zdravi.cz
Nepřihlášen
logo

Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Zařazení: Ředitel
Vložila firma: JOBSYSTEM s.r.o.

Profil společnosti:
Rada Moravskoslezského kraje

vyhlašuje

KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594

s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme:
a)    ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b)    ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a)
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c)    ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 1 rok praxe v sociální oblasti,
d)    znalost mimo jiné problematiky sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
e)    znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
f)    občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
Platové zařazení:
12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo práce: Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 6. 2019, případně dle dohody


Písemně zašlete tyto doklady:

a)    podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b)    ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c)    strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi
a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d)    originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 6. 2019, případně dle dohody

Přihlášku lze podat v termínu do 18. 4. 2019 včetně, a to:
•    prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 18. 4. 2019),
•     osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 18. 4. 2019),
•    datovou schránkou,
•    e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
   
Platnost inzerátu končí 18. 4. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Místo pracoviště: Olomoucký | Šumperk | Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov
Typ pracovního poměru:Práce na plný úvazek
Plat:
Požadované vzdělání: vysoká škola
Znalost PC: uživatel samouk - základní balíček MS Office
Požadované jazyky:
Řidičské oprávnění:
Specialní dovednosti:

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba:Eva Grundová
Telefon: 224819391
E-amil: egrundova@jobsystem.cz
www: www.jobsystem.cz